Snabb leverans Gratis frakt vid köp över 499 kr Hög tillfredsställelse bland våra kundomdömen Fragt endast 39 kr

Snarkning

Snarkning är ett naturligt fenomen som uppstår på grund av trängsel i de övre luftvägarna.

Vid andning får luften svårt att passera svalget och eller näsan vilket skapar vibrationer som ger upphov till snarkningar.

De flesta människor snarkar någon gång ibland medan vissa snarkar varje natt; något som ofta ställer till problem i det sociala livet. I en del fall kan snarkning också vara förknippat med allvarliga hälsorisker. Idag finns flera olika hjälpmedel som kan hjälpa storsnarkare och deras anhöriga till en bättre och tystare sömn.

Vad är snarkning?

Under sömnen blir de flesta av kroppens muskler, inklusive de längs halsen och i ansiktet, helt avslappnade. Det kan då bli trångt kring de övre luftvägarna, framförallt i svalget och näsan, och luften får svårt att passera. Detta skapar vibrationer i svalgets och gommens mjuka delar. Det är dessa vibrationer som ger upphov till det karakteristiska ljudet som vi förknippar med snarkning.

Varför snarkar vissa mer än andra?

Att snarka är en naturlig del av sömnen. Cirka hälften av alla vuxna snarkar åtminstone någon gång ibland och ungefär en fjärdedel av den vuxna befolkningen snarkar regelbundet, ofta varje natt. Varför vissa snarkar mycket mer än andra kan ha många olika anledningar.

Dels beror det på ärftliga faktorer som hur gom, svalg och näsa är utformade.

Snarkning kan också bero på livsstilsfaktorer som övervikt eller tillfälliga problem som förkylning.

Att nattsömnen blir förstörd av en partners snarkande beskrivs ofta som ett kvinnoproblem och detta får stöd av forskningen; nästan dubbelt så många män som kvinnor är regelbundna snarkare. Detta beror främst på olikheter i hur svalget är utformat.

Ålder är en annan faktor som påverkar snarkning – äldre personer snarkar mer på grund av svagare muskler i gom och svalg.

Många livsstilsfaktorer påverkar snarkning. Överviktiga är oftare snarkare på grund av att mer fettvävnad kring halsen och i svalget gör luftvägarna trängre.

Det finns även ett positivt samband mellan rökning och snarkning då rökning irriterar slemhinnorna som svullnar upp och gör luftvägarna trängre. Luftvägarna i näsan kan också bli extra trånga på grund av till allergi eller förkylning. Många som normalt inte snarkar gör därför det vid nästäppa.

Hur man sover spelar också roll. Ju mer avslappnad man är, desto mer snarkar man. Den så kallade drömsömnen då sömnen är som djupast är därför den period under natten då man löper störst risk att snarka.

Alkohol, vissa typer av avslappnande smärtstillande medel samt extrem trötthet gör också att man sover tyngre och därför snarkar mer. Att sova på rygg eller med öppen mun ökar också risken för snarkning.

Vad kan man göra för att sluta snarka?

Det finns vissa livsstilsförbättringar som kan minska problemen med snarkning som till exempel att gå ner i vikt och att sluta röka. Det är också viktigt att man sover bra då sömnbrist ökar risken för snarkning. Man bör också undvika att sova alkoholpåverkad. Dock är det inte alls säkert att dessa saker hjälper – det finns många normalviktiga icke-rökare som också snarkar.

Att ändra sömnställning kan reducera snarkandet. Sover man på rygg ökar risken för att snarka betydligt och med träning går det lära sig sova på sidan eller på magen istället. Att ha huvudet lite högre kan också förbättra andningen och därför är det bra att till exempel lägga en extra kudde under madrassen för att få upp huvudet.

Det finns också många olika hjälpmedel  som kan reducera snarkning. Till exempel finns bettskenor (kallas ibland även dentalskenor) som genom att fixera underkäken i ett något framskjutet läge öppnar upp luftvägarna. Bettskenan hjälper också till att minska vibrationerna i gommen vilket ju är det som skapar det störande ljudet.

Ett annat vanligt hjälpmedel är snarkplåster som ska sättas på näsan. Plåstret hjälper på så sätt till att öppna upp de övre luftvägarna. På liknande sätt fungerar en snarkstoppare  som istället placeras i näsborrarna och spärrar upp dessa så att luft enklare kan passera. Snarkstopparen kan enkelt rengöras och återanvändas medan snarkplåster är engångsartiklar som till exempel passar den som normalt sover själv men tillfälligt ska bo med andra.

Om man andas genom munnen när man sover så ökar risken för snarkning. Genom att använda ett snarkband  hålls munnen stängd och käken fixeras i en bra position. Är man ofta täppt i näsan och därför andas med munnen kan det hjälpa att spreja koksaltlösning i näsan innan sänggående. Avsvällande nässprej kan användas vid förkylning och allergi men ska inte användas under långa perioder.

Risker med snarkning

I de flesta fall är snarkning ofarligt om än irriterande för omgivningen. Snarkningarna kan dock vara förknippade med en viss typ av andningsuppehåll som också beror på trängsel i luftvägarna och att tungan faller bakåt i svalget. Denna typ av andningsuppehåll kallas obstruktiv sömnapné (förkortas OSA) och ökar risken för andra sjukdomar som till exempelhögt blodtryck och stroke.

Om man ofta snarkar och dessutom sover oroligt eller är trött på dagarna trots att man sovit länge bör man därför vara uppmärksam. Det kan vara svårt att själv märka andningsuppehållen eftersom de sker i sömnen så det är bra om en anhörig kan försöka observera sömnen. Har man högt blodtryck, diabetes eller tidigare historik med kärlkramp eller stroke är det extra viktigt att ta hjälp av vården om det finns misstanke om regelbundna andningsuppehåll.

Vad finns det för behandling vid snarkning?

Vid misstanke om obstruktiv sömnapné bör man vända sig till vården.  Man får då genomgå en OSA-utredning där luftflödet genom näsa och mun registreras under en natt. Denna data analyseras sedan och eventuella sömnapnéer eller perioder av försämrad andning kan konstateras. Utredningen sker i hemmet med hjälp av utrustning som vården lånar ut.

Om OSA kan konstateras eller om anhöriga har stora sömnproblem på grund av ens snarkande och de knep som beskrivits ovan inte fungerar kan vården hjälpa till med en specialutprovad andningsmask; en så kallad CPAP.  Denna blåser in en svag luftström i munnen vilket förbättrar andningen och syreupptaget under natten. I undantagsfall, till exempel om luftvägarna i näsan är extremt trånga, kan en operation behövas.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ja tack, jag skulle vilja få nyhetsbrev från Shop4body med bra erbjudanden och information om nya produkter via e-post.

Jag kan när som helst återkalla mitt medgivande och avsluta prenumerationen.